Analyse Benoemen Confronteren

Aandacht Bewustwording Compassie

Advies Begeleiding Coaching

Actief Betrouwbaar Creatief

Actie Beweging ConsoliderenReflectie is in mei 2006 opgericht door Marga Nijhuis, psycholoog NIP/registerpsycholoog Arbeid en Organisatie.
Dit bureau voor individuele- en organisatieontwikkeling, richt zich met aandacht op bewustwording, beweging en groei.

Zien-bewegen-bewogen worden

Reflectie biedt een spiegel aan. Een stimulans tot ontmaskering, tot ont-wikkeling. We doen dat in verbinding, integer, open en nieuwsgierig. Samen, mét u, mét jou.

Reflectie werkt niet volgens een bepaald stramien, maar is volgend aan de vraag. Die vraag kan komen van een individu, vanuit een organisatie of een groep.
De vrager is leidend in het hele proces. Dat houdt een grote eigen verantwoordelijkheid in.

Bureau Reflectie is verbonden aan diverse trainers, coaches en psychologen.
Volgend aan de vraag wordt expertise en ervaring gezocht, om samen tot een antwoord te komen. Een antwoord dat leidt tot verbetering.

Reflectie maakt gebruik van diverse werkvormen, zoals gesprek, spel, lichaamswerk, onderzoek, training, workshops, intervisie.
Het enneagram is een geliefde leidraad. Daarnaast worden instrumenten als TA, Roos van Leary, feedback en kernkwadranten ingezet.Psycholoog NIP/registerpsycholoog Arbeid en Organisatie:
zijn beschermde titels, die aangeven dat de psycholoog is aangesloten bij "Het Nederlands Instituut voor Psychologen”. Lidmaatschap houdt in dat men gehouden is aan kwaliteitseisen zoals het NIP die heeft opgesteld.

Disclaimer

De webbeheerder besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde gegevens. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan deze data.