Corona

Deze tijd vraagt extra aandacht voor ons algemeen welzijn. Zorg voor u zelf, voor uw naasten en uw nabije omgeving. Anders dan de selfie achtige maatschappij die was ontstaan.

Gedachten

Vrije dagen hebben een totaal andere lading. Door verplichtingen als werk en school, krijgen vrije dagen, en dus een weekend, waarde. De Corona crisis zet echter alles in een ander daglicht.

Elke Nederlander is de afgelopen weken geconfronteerd met het verschil tussen vrij zijn en vrijheid, tussen thuis werken en thuis vrij zijn. Vrij zijn maar niet kunnen doen wat je wilt, geeft een andere lading. Als je vrij bent van werk en school, maar niet de vrijheid hebt om te gaan en staan waar je wilt, merk je hoe belangrijk vrijheid is.

Het missen van vrijheid is aan de orde, naast het missen van de structuur van een baan, kinderen missen de structuur van school en ouderen missen sociale contacten en zorg. De keuzevrijheid is enorm ingeperkt.  

Het is belangrijk om in deze tijd wél keuzes te maken, binnen de beperkte mogelijkheden. Dat is verantwoordelijkheid nemen (= antwoord geven op de situatie), door het maken van keuzes gericht op fysieke en mentale veerkracht tijdens deze lange periode van thuisisolatie en de daaropvolgende 1,5 meter maatschappij. Dat is aandacht geven aan creativiteit, altruïsme, dankbaarheid en balans in rust en inspanning.

Algemeen zijn er 3 manieren waarop wij omgaan met crises:

  1. Uit balans raken
  2. Op de oude voet doorgaan
  3. Er sterker uitkomen

Reflectie gaat voor optie 3

Klik hier voor Tips bij thuisquarantaine


Hulp bij psychische problemen

  • De Luisterlijn (0900-0767): voor als u problemen hebt, u eenzaam voelt of uw hart wilt luchten. De lijn wordt bemenst door getrainde vrijwilligers. U kunt ook mailen of chatten. De Luisterlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
  • MIND Korrelatie (0900-1450): voor hulp bij psychische en sociale problemen. Deze organisatie werkt met professionele hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen.
  • Mikado Helpdesk voor mensen uit niet-Nederlandse culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over zorg.
  • Kindertelefoon (0800-0432).
  • Gripopjedip.nl (voor jongeren met depressieve klachten).
  • Pratenonline.nl (voor jongeren van 12 tot 20 jaar)