Begeleiding

6599klVitaliteit is een breed begrip, het gaat veel verder dan alleen fysiek vitaal zijn. Optimalisatie van werkvoorwaarden en beleid, versterken van vitaliserend leiderschap, vergroten zelfmanagement, preventiemaatregelen en optimaliseren van samenwerking, dragen bij aan vitaliteit in uw organisatie en verlagen van het ziekteverzuim.

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie
Om inzetbaarheid en vitaliteit structureel op de agenda te houden is het van belang dit te incorporeren in een duurzaam personeelsbeleid. Hierbij geeft Reflectie aandacht aan drie vitaliserende psychologische basisbehoeften: competentie, autonomie en verbondenheid.

Vitaliteit en belastbaarheid van medewerkers veranderen onder invloed van leeftijd, ontwikkelingen in loopbaan en levensloop. De dertiger die in het spitsuur van het leven werk en gezin in balans moet houden heeft andere behoeften dan de vijftiger die op zoek is naar een nieuwe uitdaging.

Een duurzaam P&O beleid kan zorgen voor verankering van het vitaliteitsmanagement door binnen functioneringsgesprekken vitaliteit systematisch aan de orde te stellen. Met een match tussen arbeidsinhoud en de belastbaarheid van de medewerker wordt de vinger aan de pols gehouden en duurzame inzetbaarheid gewaarborgd._MG_0009

Om voldoende draagvlak te creƫren is het ten slotte van groot belang dat het management de veranderingen steunt en stimuleert.

Reflectie biedt begeleiding aan op het gebied van vitaliteit op individueel – en organisatieniveau. Opdrachtgevers zijn bedrijven en personeelsdiensten.