Referenties

ballonReflectie doet haar naam eer aan. Mevrouw drs. Nijhuis is in staat betrokken partijen helder en goed te reflecteren naar zichzelf en naar elkaar tijdens een traject. Haar manier van communiceren is prettig, objectief en duidelijk. Laat betrokken partijen in hun waarde. Toont begrip voor de problematiek en spiegelt. Is duidelijk in haar bevindingen en advies.
Manager Zorgsaam

Marga slaagt er met haar combinatie van aardsheid / geaardheid en aandacht voor het spirituele in om een bedding te creëren waarin gedachten, gevoelens, wensen en dromen mogen en kunnen stromen. Daardoor ontstaat nieuwe energie, en wordt een nieuw licht geworpen op al die zaken die zo vanzelfsprekend en daardoor ook onveranderbaar leken. Het gevoel waarmee ik vertrokken ben, is: er is altijd beweging mogelijk, en de richting bepaal je zelf.
Manager Hogeschool Utrecht

“Ik moest verplicht voor mijn opleiding een aantal counsellor-coach gesprekken ondergaan om te werken aan mijn persoonlijke groei of leerpunt. Ik heb heel lang moeten zoeken voordat ik een counsellor zag waar ik het gevoel van had dat ze iets kon betekenen voor mij. Ik zocht namelijk iemand die doortastend, eerlijk, duidelijk, en vanuit een heldere kijk op het leven met mij zou kunnen kijken naar mijn persoonlijke leerpunt. Mijn keuze is gevallen op Reflectie ABC, en deze keuze was helemaal terecht. Ik ben inmiddels klaar en wil je even laten weten dat ik de gesprekken zeer heb gewaardeerd en ik heb heel erg veel gehad aan het enneagram onderzoek. Ik vond het geweldig om te zien hoe jij mij hierdoor kon laten inzien hoe ik in elkaar zit. Wat nog belangrijker was voor mij was dat ik mijzelf hier heel sterk in kon herkennen, en ik kwam er achter waar ik energie van krijg en wat voor mij negatief werkt. Deze hele duidelijke uitleg, tips en een kijkje in je eigen praktijk, betekenen voor mij weer een stapje verder in de richting van zelf een goede counsellor worden.”
Student Coach Academie Coaching en Counselling

“Een paar jaar terug kwam er een medewerker bij me met een vraag over training presentatie technieken. Al pratende kwam ik er achter dat het hier niet alleen om een training presentatie techniek ging. De vraagstelling lag meer op een begeleidingstraject. Ik heb toen de naam van Marga gekregen. Dit traject is voor gecoachte en voor ons zeer goed verlopen. Daarna hebben wij Marga vaker ingeschakeld voor coach trajecten. De terugkoppeling van de gecoachte is altijd positief. En wij zijn ook positief, vooraf wordt met betrokkene en Marga doelstellingen voor het coachtraject afgesproken. Er vinden tussenevaluaties en een duidelijke eindevaluatie plaats.Kortom we zijn tevreden.”
Manager P&O VolkerRail

“Begin 2006 startten we als nieuwe organisatie op een nieuwe locatie. Verschillende mensen met verschillende functies, achtergronden en culturen moesten gaan samenwerken om een flinke berg werk te verstouwen. Dat viel niet mee! Externe hulp was dringend nodig. Zo kwamen we als team in contact met Marga. Mede door haar inbreng en inzet lukte het in een crisisperiode “het schip drijvende te houden” en op een gegeven moment echt goed van wal te gaan. De ondersteuning die wij kregen bestond uit het begeleiden van het team, op houding en gedrag gerichte persoonlijke begeleiding van medewerkers  en een persoonlijke coaching van de leidinggevende. Hiermee werd de samenwerking tussen de erg diverse functionaliteiten binnen het team geoptimaliseerd en ontstond een gezonde werksfeer, dé basis voor goede resultaten. Steekwoorden die van toepassing zijn op Marga en haar wijze van ondersteuning zijn persoonlijk, warm en betrokken. Zij werd als zeer kundig ervaren, ze kon “de spiegel voorhouden” en wist de “vinger op de zere plek te leggen”, op een manier die geaccepteerd werd en die aanzette tot ontwikkeling. De vruchten worden nog steeds geplukt!”
Manager IRC NON, samenwerking tussen politie en justitie

“Marga heeft voor mij gewerkt als trainer en als coach. In haar werk en als persoon ben ik haar zeer gaan waarderen. Voor een groot deel komt dat  door de precieze en positief-kritische manier waarop ze haar taak inhoud geeft.  Ze stelt hoge eisen aan zichzelf en werkt vanuit een gemeenschappelijke bedding met cliënten en collega’s. Door dat gemeenschappelijke element krijgen mensen het gevoel dat ze begrepen worden en dat er in samenwerkingsrelaties iemand naast je staat waar je op vertrouwen kunt.  Ze weet onder druk te relativeren en kan met veel humor de spanning breken. Van cliënten weet ik dat mensen zich snel bij haar thuis voelen. In coachingsgesprekken is ze ‘instrument’ in de ontwikkeling van anderen. Ze zegt waar het op staat, maar doet dat steeds vanuit contact. Haar kennis van bijvoorbeeld het enneagram wordt aangevuld met een vorm van intuïtief ‘weten’, waardoor ze een bepaalde wijsheid ontwikkeld heeft die ik niet veel tegenkom. Afsluitend: Ik heb erg veel waardering voor Marga en stel haar graag aan mijn klanten voor.”
Ton Constandse, Contact Training en Advies