Reflectie

Reflectie is in mei 2006 opgericht door Marga Nijhuis, registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie. Dit bureau biedt dienstverlening, bij thema’s op het terrein van arbeid, gezondheid en organisatie.

Zien – bewegen – bewogen worden is het motto van Reflectie.

Haar visie is dat aandacht  de basis is voor welke hulpvraag dan ook. Haar missie is om mensen en organisaties ontwikkelen tot de mooiste versie van zichzelf. 

Reflectie biedt een spiegel aan. Om zicht te krijgen. Vanuit zicht en inzicht kan er een concrete beweging worden gemaakt. Een beweging die energie geeft. Een beweging die ontwikkeling op gang brengt. We werken daarbij samen en in verbinding. Integer, open en nieuwsgierig.

Reflectie werkt niet volgens een bepaald stramien of vorm, maar is volgend aan de vraag. Die vraag kan komen uit diverse contexten en vanuit een individu, een werkgever, een bedrijfsarts, een leidinggevende of een team. De vrager is leidend en heeft regie over het hele proces. Dat houdt een grote eigen verantwoordelijkheid in.

Bureau Reflectie werkt samen met diverse trainers, coaches en psychologen. Volgend aan de vraag wordt, zo nodig, expertise en ervaring opgezocht, om samen tot een antwoord te komen. Een antwoord dat ontwikkeling brengt.

Reflectie is partner van CSR (Centrum voor stress- en burn out).

Positieve psychologie geeft een stevig fundament aan de werkwijze van Reflectie. Competentie, Autonomie en Verbondenheid zijn  de pijlers.

Wie is Marga?

DrieluikMarga2Ik ben een enthousiaste en gedreven vrouw; helder, scherp en betrokken. Mijn levensdoel is om een oude wijze vrouw te worden, die alle gekregen talenten vol heeft ingezet en nog steeds inzet. Reflecteren of spiegelen op mijn persoon is voor mij een levenslang en logisch proces. Ik heb de overtuiging dat elk mens autonomer, mooier en authentieker wordt als hij of zij vol haar plek inneemt. De ervaring leert dat als mensen uitkomen voor wie ze werkelijk zijn, zij een licht kunnen zijn in hun omgeving, bijvoorbeeld in de organisatie waarin zij werken.

Als Arbeids- en Organisatiepsycholoog werk ik vanuit de positieve psychologie en vanuit  een waarderend en onderzoekend perspectief. Toekomstgericht voortbouwen op wat er al is, onderzoeken wat werkt en wat in het verleden gewerkt heeft; dat motiveert en geeft energie!

Opleiding

Na de studie psychologie heb ik een postdoctorale studie personeelsmanagement gevolgd. Ik ben verder geschoold op het gebied van positieve psychologie, organisatie- ontwikkeling, advisering, coaching, zelfmanagement, systemisch werken, verspreide pijn, vitaliteit, psychopathologie, slaap, ACT, EMDR, stress- en burn out (CSR)  en het enneagram. De studie Integrale Toegepaste Psychologie bij het ITIP, school voor leven en werk, heeft mij verder gebracht op het pad van helper schap. Ik heb ruim 12 jaar ervaring opgedaan in diverse functies binnen Personeel & Organisatie. Vanaf 2002 heb ik als freelancer gewerkt voor diverse bedrijven, om vervolgens binnen Reflectie als zelfstandig gevestigd arbeid- en organisatie psycholhoog verder te gaan. Elk jaar volg ik nascholing en intercollegiale toetsing om de registratie psycholoog NIP Arbeid & Organisatie te mogen voeren.