Reflectie

NIP RegisterpsycholoogReflectie is in mei 2006 opgericht door Marga Nijhuis, registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie. Dit bureau richt zich, met aandacht, op vraagstukken op het terrein van arbeid, gezondheid en organisatie. Reflectie biedt daarbij een spiegel aan. Om te kunnen zien wat er aan de hand is, om in het licht te zetten wat licht vraagt. En vanuit zicht en inzicht kan er een concrete beweging worden gemaakt. We doen dat in verbinding, integer, open en nieuwsgierig. Samen, mét u, mét jou.

Zien – bewegen – bewogen worden is dan ook het motto van Reflectie.

Reflectie werkt niet volgens een bepaald stramien of vorm, maar is volgend aan de vraag. Die vraag kan komen uit diverse contexten en vanuit een individu, een werkgever, een bedrijfsarts, een leidinggevende of een team. De vrager is leidend in de doelen én regisseur van het hele proces. Dat houdt een grote eigen verantwoordelijkheid in.

Bureau Reflectie werkt samen met diverse trainers, coaches en psychologen. Volgend aan de vraag wordt, zo nodig, expertise en ervaring opgezocht, om samen tot een antwoord te komen. Een antwoord dat leidt tot verbetering. Reflectie is daarnaast verbonden aan CSR  (centrum voor stress- en burn out coaching) en CENZO, (centraal netwerk zorg).

Positieve psychologie geeft een stevig fundament aan de werkwijze van Reflectie. Competentie, Autonomie en Verbondenheid zijn daarvan de pijlers. Reflectie maakt gebruik van verschillende werkvormen zoals gesprek, lichaamsgerichte interventies, onderzoek, (team-)coaching, training, workshops en intervisie. De wijsheid van het enneagram, de Roos van Leary, feedback, kernkwadranten, systemisch werk, Acceptance Commitment Therapy, mindfulness, interventies vanuit Transactionele Analyse, enzovoort, kunnen worden ingezet.

Wie is Marga?DrieluikMarga2
Ik ben een enthousiaste en gedreven vrouw; helder, scherp en betrokken. Mijn levensdoel is om een oude wijze vrouw te worden, die alle gekregen talenten vol heeft ingezet en nog steeds inzet. Reflecteren of spiegelen op mijn persoon is voor mij een levenslang en logisch proces.

Ik heb de overtuiging dat elk mens autonomer, mooier en authentieker wordt als hij of zij vol haar plek inneemt. Ik heb de ervaring dat als mensen uitkomen voor wie ze werkelijk zijn, zij een licht kunnen zijn in hun omgeving, bijvoorbeeld in de organisatie waarin zij werken. Ik geloof in de kracht van de positief psychologische benadering. Als Arbeids- en Organisatiepsycholoog werk ik vanuit een waarderend en onderzoekend perspectief. Toekomstgericht voortbouwen op wat er al is, onderzoeken wat werkt en wat in het verleden gewerkt heeft; dat motiveert en geeft energie!

Elke stap tot ontwikkeling begint altijd weer bij jezelf. En dat gaat verder dan inzichten. Werkelijke verandering zie je terug in het doen en het zijn. In dat groeiproces kan ik een steentje bijdragen.

Na de studie psychologie heb ik een postdoctorale studie personeelsmanagement gevolgd. Ik ben verder geschoold op het gebied van positieve psychologie, advisering, coaching, zelfmanagement, systemisch werken, verspreide pijn, vitaliteit, psychopathologie, slaap en het enneagram. De studie Integrale Toegepaste Psychologie bij het ITIP, school voor leven en werk, heeft mij verder gebracht op het pad van helper schap. Ik heb ruim 12 jaar ervaring opgedaan in diverse functies binnen Personeel & Organisatie. Vanaf 2002 heb ik als freelancer gewerkt om vervolgens binnen Reflectie als zelfstandig gevestigd psycholoog verder te gaan. Elk jaar volg ik nascholing en intercollegiale toetsing om de registratie psycholoog NIP Arbeid & Organisatie te mogen voeren.