Klachten

Reflectie werkt volgens de beroepsethische regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze zijn gebaseerd op volledige eerlijkheid, openheid en integriteit. Persoonlijke en medische gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Als je een klacht hebt, kun je dat altijd direct met Reflectie bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij de klachten- en geschillenregeling psychische en pedagogische zorg P3NL een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP www.P3NL.nl.

Beroepscode
Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. In deze beroepscode staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waar het werk van een behandelend psycholoog aan moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op principes van onder andere verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich altijd aan deze beroepscode houden. Je kunt de beroepscode raadplegen om te zien of in de code zaken aan de orde komen die met je klacht te maken hebben.

Kijk voor meer informatie ook op de website van het NIP