Hulplijnen

Hulp van een psycholoog NIP Arbeid en Organisatie

Iedereen heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met het thema (mentale) gezondheid en de kwetsbaarheid daarin. Dat was natuurlijk geen nieuw thema, het heeft wel een extra betekenis gekregen. Het is een tijd om verantwoordelijkheid te nemen en antwoord te geven op de vragen in jouw situatie. Soms betekent dat keuzes maken, gericht op fysieke en mentale veerkracht. Ieder op een eigen unieke manier.

De arbeidsmarkt is veranderd, er zijn andere vraagstukken voor werkgevers ontstaan. Het vinden en behouden van personeel is een groot thema. Medewerkers worden geconfronteerd met grotere werkdruk als collega’s uitvallen.

Wat heb jij, of je bedrijf, nodig om vitaal en weerbaar te zijn en te blijven, creatief om te kunnen gaan met de vragen die er zijn? Is er balans in rust en inspanning? Hoe behoud je je medewerkers? Wat heb jij als individu nodig om eigen stuur vast te houden in je leven?

TIP: Neem af en toe tijd om afstand te nemen en je af te vragen waar de prioriteit ligt en wat je vervolgens te doen hebt.

Een arbeid- en organisatiepsycholoog kan meekijken en – denken om het werkklimaat te optimaliseren, leidinggevenden te coachen en individuen te helpen weer zelf regie te nemen met betrekking tot hun mentale gezondheid.

https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/10/RegisterpsycholoogNIP.pdf

https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2022/09/Infographic-Mentale-Gezondheid_Geen-logo_DEF-1.png

Deze tijd vraagt extra aandacht voor ons algemeen welzijn. Zorg voor u zelf, voor uw medewerkers, uw naasten en uw nabije omgeving is aan de orde. Samen komen we verder en kunnen we omgaan met alle maatschappelijke bewegingen.

Klik hier voor Tips bij thuiswerken


Hulp bij psychische problemen:

  • De Luisterlijn (0900-0767): voor als u problemen hebt, als u zich eenzaam voelt en/of uw hart wilt luchten. Deze lijn wordt bemenst door getrainde vrijwilligers. U kunt ook mailen of chatten. De Luisterlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
  • MIND Korrelatie (0900-1450): voor hulp bij psychische en sociale problemen. Deze organisatie werkt met professionele hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen.
  • Mikado Helpdesk voor mensen uit niet-Nederlandse culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over zorg.
  • Kindertelefoon (0800-0432).
  • Gripopjedip.nl (voor jongeren met depressieve klachten).
  • Pratenonline.nl (voor jongeren van 12 tot 20 jaar)